Dành cho người mới

Phân tích kỹ thuật là gì?

blockchain tiền điện tử mining mining

Phân Tích Kỹ Thuật (TA) Trong Thế Giới Giao Dịch Tiền Điện Tử: Bản Chất và Ứng Dụng

Lịch Sử và Phát Triển của TA

Các hình thức đầu tiên của phân tích kỹ thuật xuất hiện vào thế kỷ 17, nhưng phân tích hiện đại xuất phát từ công trình của Charles Dow, người sáng lập của The Wall Street Journal. Lý thuyết của ông đã trở thành nền tảng của phân tích kỹ thuật hiện đại.

Nguyên Tắc Hoạt Động

Phân tích kỹ thuật nghiên cứu các giá trị hiện tại và trước đó của tài sản, giả định rằng sự dao động giá không phải là ngẫu nhiên và biến thành các xu hướng nhận biết theo thời gian.

Công Cụ của TA

Các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo khác nhau để nghiên cứu xu hướng thị trường và xác định các cơ hội thuận lợi. Ví dụ bao gồm các đường trung bình trượt, chỉ số sức mạnh tương đối và dải Bollinger.

Tín Hiệu Giao Dịch trong Phân Tích Kỹ Thuật: Nguyên Tắc Cơ Bản và Phê Phán

Hiểu Biết về Tín Hiệu Giao Dịch

Các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật không chỉ giúp xác định các xu hướng chung mà còn cung cấp thông tin về các điểm vào và ra khỏi thị trường. Tín hiệu mua và bán được tạo ra dưới điều kiện nhất định, ví dụ khi chỉ số RSI vượt qua mức 70, cho thấy thị trường quá mua, hoặc giảm xuống dưới 30, điều này có thể chỉ ra thị trường quá bán.

Phê Phán của Phân Tích Kỹ Thuật

Mặc dù phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi, nhưng những người phê phán gọi nó là một công cụ không đáng tin cậy, đôi khi trở thành "lời tiên tri tự thực hiện". Điều này có nghĩa là kết quả có thể bị biến tấu do sự tin tưởng hàng loạt vào các chỉ báo cụ thể.

So Sánh với Phân Tích Cơ Bản

Phân tích kỹ thuật tập trung vào dữ liệu lịch sử và khối lượng giao dịch, trong khi phân tích cơ bản xem xét một loạt các yếu tố, chẳng hạn như quản lý doanh nghiệp, cạnh tranh thị trường và tốc độ tăng trưởng. Cả hai phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm riêng và thường được sử dụng kết hợp lẫn nhau.

Kết Luận

Cuối cùng, nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư tin rằng việc sử dụng cả phân tích kỹ thuật và cơ bản có thể hữu ích để đưa ra các quyết định có lý trên thị trường tài chính.

ứng dụng của chúng tôi

Bắt đầu hành trình của bạn với tư cách là một nhà giao dịch